Sosial-iqtisadi inkişaf


"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bakıda Diplomatik Kompleksin bünövrəsinin qoyulması mərasimində çıxışı" (Bakı, 29 iyul 1994-cü il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə müraciəti" (Bakı, 30 iyun 1995-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin respublikada kənd təsərrüfatı işlərinin gedişi və aqrar islahatların həyata keçirilməsi vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü və yekun nitqi" (Bakı, 25 avqust 1995-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Ötən kənd təsərrüfatı ilinin yekunları, 1996-cı ildə görüləsi işlər, aqrar bölmədə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş müşavirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin giriş sözü və yekun nitqi" (Bakı, 2 aprel 1996-cı il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycanda İkinci beynəlxalq ticarət sərgisinin açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı" (Bakı, 3 sentyabr 1996-cı il) sənədinə tarixi arayış
"Bakıda "İmproşop" ticarət mərkəzinin açılışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı" (Bakı, 14 sentyabr 1996-cı il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bakıda yeni sellülyar rabitə sisteminin təntənəli açılışı mərasimində nitqi" (15 dekabr 1996-cı il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan-Türkiyə müştərək müəssisəsinin-çaypaketləmə fabrikinin açılış mərasimində çıxışı" (Bakı, 28 dekabr 1996-cı il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Dövlət Gömrük Komitəsinin yaradılmasının 5 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə çıxışı" (Bakı, 30 yanvar 1997-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycanda investisiya qoyuluşu imkanları" mövzusunda Beynəlxalq Konfransın iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin təbrik məktubu" (Bakı, 22 aprel 1997-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərelektromaş" Elm-İstehsalat Birliyinin Nəsrulla Nəsrullayev adına Bakı Elektrik Maşınqayırma zavodunun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı" (Bakı, 16 oktyabr 1997-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Bakı Beynəlxalq Hava limanı layihəsinin təqdimetmə mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı" (Bakı, 19 oktyabr 1997-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Müsyo Brikolac Azəryapı Market" ticarət mərkəzinin açılışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi" (Bakı, 3 yanvar 1998-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Yenikənd su elektrik stansiyasının açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (23 may 2000-ci il)" sənədinə tarixi arayış
"Gəncə Gil-Torpaq İstehsalat Birliyində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi" (Gəncə, 26 may 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərneftyağ" İstehsalat Birliyində bitum qurğusunun istifadəyə verilməsi mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi" (Bakı, 3 noyabr 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı Vayxır su anbarının tikintisinə həsr olunmuş müşavirədə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin giriş və yekun nitqi (13 avqust 2002-ci il)" sənədinə tarixi arayış
"Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı"nın ‎təqdimatına həsr edilmiş ümummilli konfransda Azərbaycan Respublikasının ‎Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı" (Bakı, 25 oktyabr 2002-ci il) sənədinə tarixi ‎arayış