Kryuçkov (1924-2008)


SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri (1988-1991).