Kryuçkov (1924-2008)

SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri (1988-1991).