Amerika Birləşmiş Ştatları konqresinin üzvü xanım Hillari Klintona - Bakı şəhəri, 8 noyabr 2000-ci il

Hörmətli xanım Hillari Klinton!

Nyu-York ştatından Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının üzvü seçilməyiniz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm.

Sizə möhkəm cansağlığı, ailə səadəti, işlərinizdə uğurlar arzulayıram.

Hörmətlə,

Heydәr Әliyev,
Azerbaycan Respublikasının Prezidenti

“Azərbaycan” qazeti, 9 noyabr 2000-ci il.