"Azərbaycan - Avropa Şurası" bölümünə aid tarixi arayışlar


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurasının Baş katibi Daniel Tarşis ilə görüşdə söhbətindən (Strasburq, Avropa sarayı, 9 oktyabr 1997-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Lord Rassel Constonla görüşdə söhbətindən" (17 sentyabr 1999-cu il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən"(27 oktyabr 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Canni Bukikkionun başçılıq etdiyi beynəlxalq təşkilatın nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən" (Prezident Sarayı, 30 noyabr 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurasının ‎nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbətindən‎" (Bakı, 3 yanvar 2001-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında çıxışı" (Strasburq, 25 yanvar 2001-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi ilə əlaqədar təntənəli mərasimdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı (Strasburq, 25 yanvar 2001-ci il)" sənədinə tarixi arayış