Çıxışlar, müraciət və bəyanatlara aid tarixi arayışlar