Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfəri (7-10 mart 1994-cü il)


Çin Şərqi Asiya ölkələri içərisində Azərbaycanla əlaqələrə ən çox maraq göstərən dövlətdir. Onun Azərbaycan və Xəzər hövzəsinə marağı təbiidir. Son 20 ildə görünməmiş sürətlə inkişaf edən Çin üçün əsas təhlükə xammal və ilk növbədə enerji çatışmamazlılğı hesab olunur. Bu baxımdan Azərbaycan Çin üçün cəlbedici ölkələr sırasına daxildir. Çin Qafqaz, Xəzər hövzəsi və Mərkəzi Asiyadakı bir sıra qlobal layihələrə, xüsusilə TRASEKA layihəsi çərçivəsində reallaşdırılan Şərq-Qərb layihəsinə böyük maraq göstərir.

Azərbaycan-Çin əlaqələri daim yüksələn xətt üzrə gedib. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1994-cü ilin martında Çinə səfərinin rolu çox böyükdür.

Martın 7-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin ÇXR sədri Tszyan Tszemin tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Sonra ikitərəfli danışıqlar olub. Tszyan Tszemin Çinin Azərbaycanla münaibətlərinin inkişaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət verdiyini və bu əməkdaşlığın bütün sahələrdə gücləndirilməsinə birgə səy göstərməyə hazır olduğunu bildirib. 

Danışıqlardan sonra Tszyan Tszemin və Heydər Əliyev ÇXR ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinin əsasları haqqında birgə bəyanat imzalayıb, iki ölkə arasında hava yolunun açılması haqqında, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq, təbabət, radio və televiziya, turizm sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət haqqında sazişlər bağlayıblar. 

Martın 8-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ÇXR Dövlət Şurasının baş naziri Li Penlə görüşüb. Görüş zamanı ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif cəhətləri müzakirə olunub. 

Həmin gün Heydər Əliyev səfərin ilkin yekunları ilə bağlı jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirib. Mətbuat konfransında səfərin ilkin yekunlarından razılıqla bəhs edən Heydər Əliyev, Azərbaycanın üzləşdiyi ən böyük problem - Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barəsində jurnalistləri ətraflı məlumatlandıraraq, onun həll olunması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün daimi üzvlərinin, o cümlədən də Çinin səylərini birləşdirməyin vacibliyini vurğulayıb. 

Martin 9-da Prezident Heydər Əliyev Pekində Beynəlxalq Ticarətin İnkişafına Yardım Komitəsində çıxış edib. Azərbaycan haqqında, ikitərəfli əlaqələr haqqında məlumat verən Prezident qeyd edib: «Üçüncü gündür ki, ölkənizdə, onun paytaxtı - gözəl şəhər olan Pekindəyik və bu üç gündə bir çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi etməyə və hətta bir sıra mühüm sənədlər imzalamağa macal tapmışıq. Bu sənədlər Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlətlərarası münasibətlərin, ən əvvəl ticarət sahəsində və iqtisadiyyatın digər sahələrində əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə yönəldilmişdir. Ölkənizə gəldiyimiz andan həm ali dövlət rəhbərliyi tərəfindən, həm də işlə əlaqədar bizimlə ünsiyyətdə olanların hamısı tərəfindən əhatə edildiyimiz səmimi dostluq mühitini ilk növbədə qeyd etmək istərdim. Açığını deyirəm, biz özümüzü evimizdəki kimi hiss edirik. Bu, olduqca vacibdir, çünki biz Çin Xalq Respublikası ilə dostluq münasibətləri yaratmağa çalışırıq. Odur ki, bu səfər, Azərbaycan prezidentinin Çinə ilk səfəri məhz belə münasibətlər yaradılmasının və bu münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyindən irəli gəlir.» 

Sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Çinin Şanxay şəhərinə səfər edərək, sərbəst iqtisadi zona, Çin iqtisadi modeli ilə tanış olub. Böyük Çin səddinə səfər də bu ölkə ilə tanışlığın tərkib hissəsi olub.

Çin Xalq Respublikasından Bakıya qayıdarkən Almatıda jurnalistlər qarşısında çıxış edən Azərbaycan Prezidenti səfərin yekunlarını belə dəyərləndirib: «Ümumən isə belə hesab edirəm ki, Çin Xalq Respublikasına səfərimiz böyük tarixi hadisədir. Çünki Çin ilə Azərbaycan arasında heç vaxt bu səviyyədə əlaqələr olmamışdır. Doğrudur, tarixən müəyyən əlaqələr, «Böyük Ipək yolu» və s. olduğunu xatırlayırıq. İndi isə, təkrar edirəm, dövlətlərarası sıx münasibətlərin yaranması böyük siyasi hadisədir. İlk növbədə Azərbaycan Respublikası üçün böyük hadisədir.»